Maatschappelijk doel van de vereniging

De vereniging heeft als doel activiteiten op te zetten rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt aan het terbeschikkingstellen van diensten en activiteiten alsook opvang- en woonplaatsen voor personen met een mentale beperking en dit zonder enige vorm van winstoogmerk, politieke of religieuze verbondenheid en dit conform aan het Charter van de vzw Sterrenbeelden - Constellations asbl.