AFrAHM

De 'Association Francophone d'Aide aux Handicapés Mentaux' is een francofone vereniging die ouders, personen met een mentale beperking, families, begane betrokkenen en professionelen samenbrengt.

Ze is de stem van de 'Association Nationale d’Aide aux Handicapés Mentaux asbl', opgericht in 1959 op initiatief van ouders die de behoefte hadden mekaar wederzijds te ondersteunen.  Vandaag is de AFrAHM door de Franse Gemeenschap erkend als permanent onderwijsorganisme en heeft als juridische vorm de Vereniging zonder Winstoogmerk (vzw). Ze heeft geen politieke, religieuze of filosofische verbondendheid.

Het is een waakzaamheidsinstelling die zich bezig houdt met de bevordering en het verdedigen van de rechten en belangen van personen met mentale beperking.  Ze voert haar acties in samenwerking met professionelen en beleidsmakers. 

Haar doel is hulp verlenen aan alle personen met mentale beperking, jong of oud, onafhankelijk van herkomst en zwaartegraad, maar ook aan hun familie.

Naast haar hoofdzetel, gelokaliseerd in Brussel, heeft ze 11 lokale afdelingen in Wallonië en Brussel.  Daarnaast zijn er nog 4 specifieke afdelingen opgericht rond een specifiek syndroom.