Voorstelling van de vzw Sterrenbeelden

 

De vzw "Sterrenbeelden" werd in 2001 opgericht door een groep ouders en professionelen in de sector begaan met de toekomst van hun mentaal gehandicapt kind.  Na de opmaak van een stand van zake van vraag en aanbod voor opvang van mentaal gehandicapten in het Brusselse Gewest (in samenwerking met AFrAHM) hebben ze de omvang van het probleem vastgesteld en besloten te reageren.

De vereniging heeft tot doel het creëren en ontwikkelen van initiativen met betrekking tot de creatie van opvang alsmede ontwikkelen van diensten en activiteiten voor mentaal gehandicapten, dit ongeacht hun vermogen.  We handelen, conform ons charter, zonder enige vorm van winstoogmerk, politiek, filosofisch of religieus lidmaatschap.

De vereniging, om deze doelstellingen te bereiken, 

  • voert studies uit om haar actiedomeinen te detailleren, uit te breiden en te consolideren
  • Moedigt initiatieven aan, deelt haar ervaring en kennis, gaat partnerschappen aan met personen of verenigingen met soortgelijke doeleinden in een omgeving van samenwerking, efficiëntie en coherentie
  • doet aan fondsenwerving via organisatie van evenementen en organiseert zoektochten naar sponsoren en weldoeners
  • zet zich samen in met andere verenigingen en instellingen om de verschillende overheden te sensibiliseren teneinde budgetten te verkrijgen voor de financiering van creatie en werking van opvangplaatsen
  • wendt al haar energie en middelen aan om opvangplaatsen te creëren

 

Ongeacht de persoonlijke situatie van haar leden ontplooit Sterrenbeelden zich in een dynamiek waar duurzaamheid van haar projecten centraal staat, dit steunend op partnerschappen om deze problematiek definitief op te lossen.