Studies

Om haar doelstellingen te bereiken, heeft de vereniging meerdere studies uitgevoerd om haar toe te laten haar behoeften nauwkeurig te formuleren, verruimen en bevestigen.

 

In 2005 en 2006 werden er 3 studies gerealiseerd in samenwerking met externe actoren.  Een van deze studies, gefinancierd door Franse Gemeenschapscommissie, heeft de verschillende financieringsmogelijkheden onderzocht (traditioneel en alternatief) voor de realisatie van opvangplaatsen voor de mentaal gehandicapten.

 

"Na het type 2 onderwijs".  Hoe bereiden de ouders het einde van de schooltijd voor?  Deze 2de studie, eveneens gefinancierd door de Franse Gemeenschapscommissie, heeft ons toegelaten om beter de behoeften van de ouders en de mentaal gehandicapten in te schatten, op het moment van uitstroom van het onderwijs maar ook daarna.

 

Een nieuwe stand van zaken betreffende de kwantiteit van opvangplaatsen door het Brussels Gewest werd opgemaakt en bevestigde onze cijfers van onze schatting opgemaakt in 1999: Minimum 200 permanente opvangplaatsen en meer dan 150 opvangplaatsen in dagverblijf voor mentaal gehandicapten, en dit in meest het optimistisch scenario.  En deze kloof tussen vraag en aanbod vertoont tendens om te vergroten.

 

Under Construction