Na de creatie van 137 plaatsen, de verdere deelname aan  de creatie van 142 nieuwe opvangplaatsen voor personen  met een mentale handicap in het Brusselse Gewest

 

 

 

La Maisonnée: Residentieel verblijf  (10 plaatsen) - lente 2016 tot lente 2021

 

Les Piloux: Nieuwe crèche (20 plaatsen): maart 2017 – september 2021

 

CREB Anderlecht: nieuw dagverblijf (30 plaatsen) -  april 2018 – herfst 2021

 

CREB Woluwe: nieuw dagverblijf en opvangcentrum (55 plaatsen) : januari 2019 – herfst 2024

La Forestière: nieuw dagverblijf (62 plaatsen) – herfst 2019 – herfst 2024

 

 

Datum:2020 Q2

Inleiding

De vzw Sterrenbeelden heeft als doel de oprichting van opvangcentra voor verstandelijk gehandicapte volwassenen. Nadat we 50 plaatsen en 3 huizen gecreëerd te Brussel in een tijdspanne van 7 jaar, hebben wij besloten onze knowhow en onze financiële steun te verlenen aan projecten ingeleid door andere verenigingen, opdat deze sneller zouden kunnen worden verwezenlijkt. Deze dienen gesubsidieerd worden door een overheid, stroken met het charter van onze vzw en aan de behoeften van verstandelijk gehandicapte personen voldoen.

 

Deze projecten werden sinds 2013 uitgekozen: de vzw Villa Pilifs, Farra, Artos, La Maisonnée, les Piloux, CREB Anderlecht en CREB Woluwe en nu ook La Forestière

 

 

Ons vierde huis “Villa Pilifs” werd in 2015 geopend met 30 nieuwe plaatsen. Ons vijfde huis, met de vzw Farra,  geopend in 2016, verwelkomt 32 personen. De vzw Artos richtte een bakkersatelier/fruitperserij atelier die 25 personen kan ontvangen en opende in september 2018 de deuren. Dit was ons 6de huis! Deze 3 nieuwe huizen hebben aanzienlijke financiële steun ontvangen van vzw Sterrenbeelden.

 

 

Onze fondsenwerving 16/17 was ten voordele van het project van de vzw La Maisonnée te Ittre. De werken vingen aan in december 2018. Dit zal ons 7de huis worden, een primeur inzake opvang voor mensen gediagnosticeerd met dubbele diagnose.

 

 

Ons 8ste huis in samenwerking met vzw les Piloux betreft de bouw van een kinderopvang voor een 20tal kinderen. Het project is nu goedgekeurd. De start van de werken werd omwille van de corona pandemie uitgesteld tot juni. We hebben dit project in 2018/2019 financieel ondersteund.

 

 

We ondersteunen de vzw CREB voor 2 verschillende projecten:

 

- In 2017/2018 steunden we ook de vzw CREB voor de bouw van een 2de dagverblijf met 30 plaatsen te Anderlecht – ons 9dee huis- voor kinderen met meervoudige handicap. We hebben de laatste horde overwonnen met de goedkeuring van het college van ministers. De eerste steen werd gelegd op 22 januari 2020 in aanwezigheid van minister-president Vervoort. De aanvang van de werkzaamheden die als gevolg van de pandemie werden uitgesteld, zullen in de eerste helft van juni van start gaan.

 

 

- In 2019/20 ondersteunen we de vzw Creb bij de uitbreiding en de volledige renovatie van het Woluwe dagcentrum en opvangcentrum. Dit worden onze 10e en 11e huizen. Het pand is inderdaad ongezond geworden, vol met asbest. We hebben de verplichting om een volledige reconstructie uit te voeren, op straffe van sluiting. Het dossier heeft zojuist de instemming van de administratie gekregen en we zijn ervan op de hoogte gebracht dat de goedkeuring door het college van ministers voor zeer weldra zal zijn.

 

 

In 2021 /2022 zullen we de VZW la Forestière steunen voor de heropbouw van het dagcentrum dat momenteel 62 mensen met verschillende soorten mentale handicaps herbergt. Omwille van de vervallen staat van dit centrum moet dit volledig gerenoveerd worden.

 

 

VZW Sterrenbeelden creëerde dus 300 plaatsen (137 reeds open), in eigen beheer of samen met andere actoren/vzw’s en dit in minder dan 16 jaar tijd (2008-2024).

 

 

Onze jaarlijkse theateravond, voor het 12e jaar op rij geplaatst onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola, wordt geannuleerd.

 

Sterrenbeelden in het kort

De vzw Sterrenbeelden werd in 2001 gesticht door een groep ouders met als doel de oprichting van opvangcentra voor mentaal gehandicapte volwassenen in het Brussels Gewest. Het tekort aan plaatsen zowel in dagcentra als in permanente opvang is inderdaad dramatisch in Brussel. Sommige instellingen vertonen jarenlange wachtlijsten!

 

De raad van bestuur bestaat uit ouders van mentaal gehandicapte personen, experts en wetenschappers van beide taalgemeenschappen en professionals.

Onze verwezenlijkingen

Een opvangtehuis geopend in 2008, ism vzw La Passerelle

De vzw heeft in Watermaal Bosvoorde (Ter Hulpsesteenweg) een huis gekocht, hernieuwd en aangepast volgens de voorschriften. Tien jonge volwassenen, dragers van een matige tot zware verstandelijke handicap, leven er sindsdien. Het huis wordt gerund door de vzw ‘La Passerelle’, beheerder van verscheidene opvangcentra die een familiale omgeving beoogt.

 

De kost van dit project dat uitsluitend werd gedragen door privé sponsoren en CAP48 bedroeg iets meer dan 1.250.000€. De werkingskosten worden thans gedekt door de GGC.

Een dagcentrum geopend in december 2012

Een opvangtehuis geopend in maart 2013

Er werden twee nieuwe gebouwen gezet in de wijk van de Jacht in Etterbeek.

 

Het eerste, midden in het pand, is als dagcentrum voor 20 personen bestemd.

 

Het tweede, dat in de Veldlaan is gelegen, is in 4 appartementen verdeeld die elk 4 à 6 personen kunnen opvangen en aldus een gemoedelijke sfeer waarborgen.

 

Dit tweetalig project werd in samenwerking met de GGC geleid die de bouw en de uitrusting ten bedrage van 2.000.000€ hebben gefinancierd op een totaal van 3.550.000€. De bijdrage van Sterrenbeelden bedroeg 1.550.000€. Sedert de opening van de centra worden de werkingskosten door de GGC gedragen (1.700.000€/jaar).

Le Potelier en zijn nieuw dagcentrum “Villa Pilifs”

De opening vond plaats in maart 2015.

 

De “Villa Pilifs” zal 20 personen opvangen waaronder personen met een grote afhankelijkheidsgraad die een intensieve omkadering vereisen, inclusief personen met een lichte, matige of ernstige verstandelijk handicap en oudere personen.

 

10 nieuwe plaatsen werden eveneens aangemaakt in het dagcentrum.

FARRA Brussel Hoofdstad en zijn nieuw dagverblijf

Een nieuw dagverblijf met 32 plaatsen werd opgetrokken op een perceel ter beschikking gesteld door de gemeente Oudergem in de Krijgskundestraat.

De werken werden voltooid en de opening vond plaats in oktober 2016.

Farra ontving steun van de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) voor een bedrag van 1.556.000 € voor een totale kost van 2.772.000 €. 1.216.000 € werden ten laste genomen door de vzw Farra, waarvan vzw Sterrenbeelden ook een belangrijke inbreng had.

Artos en zijn nieuwe dagverblijf

VZW Timber richtte de vzw Artos op welke een bakkerij en een fruitperserij atelier aan het bouwen is om alzo activiteiten aan 25 personen te kunnen aanbieden.

De vzw Artos beschikt d.m.v. erfpacht over een pand gelegen op de site van Manoir d’Anjou te Sint-Pieters-Woluwe

 

De opening vond plaats op 17 september jl. Naast een belangrijke financiële bijdrage in liquiditeiten, heeft Sterrenbeelden eveneens steun kunnen loskrijgen van meerdere stichtingen. 

Onze projecten in uitvoering

Een nieuw pand op de site van La Maisonnée te Itter

 

De werken vingen aan in december 2019 aan een nieuw pand in het kader van de residentiële dienstverlening van La Maisonnée te Itter. Dit huis zal 10 van de meest kwetsbare mensen kunnen huisvesten (dubbele diagnose). We hadden The House een belangrijke cheque gegeven op een van onze vorige theateravonden.

We antwoordden op de projectaanvraag van de AViQ en kregen het bericht dat ons project weerhouden werd door de Waals Gewest. Dit is schitterend nieuws, daar dit een absolute voorwaarde was om subsidies te bekomen voor de werkingskosten van het centrum.

 

Omwille van de huidige pandemie, werden de werken opgeschort. De werf werd reeds enkele weken geleden heropgestart, de werken verlopen vlot.

 

De werken verlopen vlot na de heropstart

In grijze kleur, de huidige gebouwen: het dagcentrum links, rechts het verblijfscentrum.

Kinderopvang met Les Piloux

 

Ons 8ste  project is in samenwerking met de vzw ‘Les Piloux’.

 

Het betreft een crèche die een 20-tal kinderen opneemt, waarvan bijna de helft gehandicapt is. Deze mix zal onze rijkdom zijn en zal voorkomen dat ouders van gehandicapte kinderen te vaak geïsoleerd raken.

 

 

 

Het project is nu definitief goedgekeurd. De eerste steen die gepland was voor 29 april is geannuleerd vanwege de quarantaine. De werkzaamheden beginnen in de tweede helft van juni.

 

3d tekeningen van de toekomstige kinderopvang.

CREB

 

Het CREB (Centre de Rééducation de l'Enfance à Bruxelles) is een leefruimte voor kinderen met een ernstige verstandelijke handicap en daarmee samenhangende handicaps.

 

 

Het centrum, gelegen in Woluwe, biedt plaats aan 82 kinderen en jonge adolescenten, van wie 27 in een woonzorgcentrum. De wachtlijst is gemiddeld vier tot vijf jaar. Kinderen uit het noordwesten van Brussel brengen momenteel vier tot vijf uur per dag door op transport. Dit is onaanvaardbaar.

 

Het huidige pand, dat zonder enige subsidie is gebouwd, is ongezond, met asbest gevuld en veel te klein geworden. De administratie legt een uitbreiding (volgens de huidige normen) en een volledige renovatie op. Als we dat niet doen, zullen we moeten sluiten.

 

-      9de pand CREB Anderlecht

Vandaar het project van de vzw CREB om een tweede centrum op te richten in Anderlecht, ten noordwesten van Brussel, met 30 plaatsen. We hebben het akkoord van Citydev gekregen voor een prachtig terrein in Anderlecht, waardoor de transporttijd voor kinderen met de helft zal afnemen. Het project is nu definitief goedgekeurd. De eerste steen werd gelegd op 22 januari in aanwezigheid van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de heer Vervoort. De werken konden niet beginnen in maart vanwege de pandemie en vangen aan in de eerste helft van juni.


Het totale kostenplaatje bedraagt 3,7mio/€. Dit project zal gefinancierd worden door het Brussels Gewest via een bijzonder budget van 2,34mio/€.

 

Met Cap 48 en de Rotary ’s organiseren we een solidariteitsgolf rond dit project waarbij we Het Lokumo Fonds (beheerd door de Koning Boudewijnstichting), de Nationale Loterij, de Rotary ’s van Brussel alsook de Stichting M.M. Delacroix verenigen. We onderstrepen ook de uitzonderlijke ondersteuning van CAP 48.

 

Op de foto hieronder ziet u het model van het toekomstige huis.  

Schaalmodel van het toekomstige pand

 

-10e en 11e huis in Woluwe: uitbreiding en volledige reconstructie van het dagcentrum en het opvangcentrum (dit is het 2e project van de Creb) op straffe van sluiting. Nooit eerder hadden we een project van deze omvang: het betreft een totaal van 82 plaatsen. Dit is het meest ambitieuze project dat we tot nog toe hebben beheerd. De totale kost bedraagt 4.000.000€. Er zijn 120 personen tewerkgesteld en hun baan het gedrang indien het project niet zou doorgaan.

 

Wij zullen dit project in 2019-2020 ondersteunen en verzamelden reeds 280.000 EUR. De annulatie van het theater betekent een verlies van ong. 20.000EUR.

 

Het betreft het herbouwen van een begane grond met een extra verdieping. De ruimte neemt toe met +/- 1.000 m² en zal het mogelijk maken de sanitaire voorzieningen en slaapkamers aan te passen aan de huidige normen. Het werk zal gefaseerd in de tijd worden ingevoerd omdat het onmogelijk is om de centra te sluiten.

 

Het voorontwerp werd voorgelegd aan het kabinet van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met de mentale handicap. Dit voorontwerp werd vervolgens goedgekeurd door de administratie, de eerste fase in het proces van formele goedkeuring over een project. We hebben zojuist vernomen dat er een akkoord van het ministerieel college op komst is.                                                       

Schaalmodel van het toekomstig pand

 

La Forestière

Dit dagcentrum biedt plaats aan 62 personen. De huidige gebouwen werden door de vereniging aangekocht naarmate haar activiteiten zich ontwikkelden en de capaciteit van het centrum toenam. Ten tijde van hun bouw waren ze niet bedoeld om een populatie van gehandicapten te huisvesten, laat staan van personen met een beperkte mobiliteit of ouderen. Bovendien is hun energie-efficiëntie zeer slecht.

 

De vereniging heeft de principiële toestemming van de Cocof gekregen voor haar project en laat zo de bouw van een nieuwe ruimte en de renovatie van bestaande panden toe. Een architect met uitgebreide ervaring in de bouw van ruimtes voor mensen met een verstandelijke beperking wordt momenteel aangeworven. Zijn eerste stap is het voorstellen van algemene plannen voor een nieuwe ruimte en de reconstructie van bestaande gebouwen.

Huidige pand van La Forestière

Hoe kunt u vzw Sterrenbeelden helpen ?

De vzw Sterrenbeelden houdt haar werkingskosten zo laag mogelijk (7%) en besteedt bijna al het ingezamelde geld rechtstreeks aan onze projecten.

 

Voor België creëerde de VZW Sterrenbeelden binnen de Koning Boudewijnstichting het Fonds van de Vrienden van Sterrenbeelden om ervoor te zorgen dat alle giften (van 40€ of meer) die naar dit fonds gaan fiscaal aftrekbaar zijn. Het volstaat om uw schenking te storten op de rekening van de Koning Boudewijnstichting IBAN BE10 0000 0000 0404 met als vermelding 012/0480/00083.

 

Bedrijven en/of zelfstandigen die ons willen helpen kunnen gebruikmaken van de bovenstaande mogelijkheden. Zij kunnen tevens een advertentie plaatsen in het programma van onze jaarlijkse toneelavond, die onder de hoge bescherming staat van H. M. Koningin Paola.

 

Om een fiscaal aftrekbare gift (inkomstenbelasting vanaf 40 EUR of ISF) te schenken:

 

Adresseer uw cheque aan de Fondation ANBER B.P. 90107, 59587 Bondues Cedex, France.

 

Het is onontbeerlijk om deze informatie ook per e-mail te bevestigen aan de Fondation ANBER: fondation.anber@gmail.com met vermelding van uw naam, het bedrag van de cheque, uw postadres voor de verzending van het fiscaal attest en uw expliciete vraag om uw gift aan te wenden voor de VZW Sterrenbeelden.

 

 

Wij danken u bij voorbaat van harte voor uw ondersteuning.