Na de creatie van 137 plaatsen, de verdere deelname aan  de creatie van 105 nieuwe opvangplaatsen voor personen  met een mentale handicap in het Brusselse Gewest

 

 

1.Residentieel verblijf ‘La Maisonnée’: lente 2016 tot lente 2021

 

2.Les Piloux: gemengde kinderopvang: januari 2017 – september 2021

 

3.CREB Anderlecht: nieuw dagverblijf: januari 2017 – herfst 2021

 

4.CREB Woluwe: nieuw dagverblijf en opvangcentrum: januari 2019 – herfst 2023

 

 

Datum:2019 Q3

Inleiding

De vzw Sterrenbeelden heeft als doel de oprichting van opvangcentra voor verstandelijk gehandicapte volwassenen. Nadat we 50 plaatsen en 3 huizen gecreëerd te Brussel in een tijdspanne van 7 jaar, hebben wij besloten onze knowhow en onze financiële steun te verlenen aan projecten ingeleid door andere verenigingen, opdat deze sneller zouden kunnen worden verwezenlijkt. Deze dienen gesubsidieerd worden door een overheid, stroken met het charter van onze vzw en aan de behoeften van verstandelijk gehandicapte personen voldoen.

 

 

Deze projecten werden sinds 2013 uitgekozen: de vzw Villa Pilifs, Farra, Artos, La Maisonnée, les Piloux, CREB Anderlecht en CREB Woluwe.

 

Ons vierde huis “Villa Pilifs” werd in 2015 geopend. Vzw Sterrenbeelden droeg een belangrijke som bij voor de opening van deze 30 bijkomende plaatsen. Dit was ons 4de huis!

 

 

We gaven de vzw Farra een financiële ondersteuning voor de bouw van het dagverblijf te Oudergem. Ons vijfde huis geopend in 2016, verwelkomt 32 personen.

 

 

De vzw Artos richtte een bakkersatelier/fruitperserij atelier die 25 personen kan ontvangen en opende in september 2018 de deuren. Dit was ons 6de huis!

 

 

Onze fondsenwerving 16/17 was ten voordele van het project van de vzw La Maisonnée te Ittre. Nadat we de stedenbouwkundige vergunning ontvingen, werd het lastenboek goedgekeurd door de AViQ en werd er een aannemer gecontracteerd. De werken zullen in aanvangen in december. Dit zal ons 7de huis worden, een primeur inzake opvang voor mensen gediagnosticeerd met dubbele diagnose.

 

 

Ons 8ste huis in samenwerking met vzw les Piloux betreft de bouw van een gemengde kinderopvang, waarvan de helft met een beperking. De vraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ontvangen en het lastenboek werd goedgekeurd door de COCOF. We verkregen eveneens het akkoord van de COCOF om over te gaan tot een onderhandelde procedure met indiening van de offertes welke inmiddels werden ontvangen en geanalyseerd worden. We ondersteunden dit project financieel in 2018/2019

 

 

We ondersteunen de vzw CREB voor 2 verschillende projecten:

 

- In 2017/2018 steunden we ook de vzw CREB voor de bouw van een 2de centrum (30 plaatsen) – ons 9dee huis- voor kinderen met meervoudige handicap. We bekwamen recentelijk de stedenbouwkundige vergunning. De offertes werden ontvangen en worden geanalyseerd. Onze definitieve keuze zal voorgelegd worden aan de administratie eind september, om te kunnen aanvangen met de werken in het 1ste kwartaal 2020.

 

 

- In 2019/20 ondersteunen we de vzw Creb bij de uitbreiding en de volledige renovatie van het Woluwedagcentrum en opvangcentrum. Dit worden onze 10e en 11e huizen. Het pand is inderdaad ongezond geworden, vol met asbest. Wij hebben de verplichting om een volledige reconstructie uit te voeren of het risico te lopen het centrum te sluiten. Het ontwerp is aan de administratie voorgelegd en het project zal na de regeringsvorming in het Brussels Gewest gerealiseerd worden

 

 

VZW Sterrenbeelden creëerde dus 200 plaatsen (137 reeds open), in eigen beheer of samen met andere actoren/vzw’s en dit in minder dan 12 jaar tijd (2008-2020).

 

 

Onze jaarlijkse theatervoorstelling zal plaatsvinden op 21 april 2020 en zal voor de 12 de opeenvolgende maal onder de Hoge Bescherming van H. M. Koningin Paola staan.

 

Sterrenbeelden in het kort

De vzw Sterrenbeelden werd in 2001 gesticht door een groep ouders met als doel de oprichting van opvangcentra voor mentaal gehandicapte volwassenen in het Brussels Gewest. Het tekort aan plaatsen zowel in dagcentra als in permanente opvang is inderdaad dramatisch in Brussel. Sommige instellingen vertonen jarenlange wachtlijsten!

 

 

De raad van bestuur bestaat uit ouders van mentaal gehandicapte personen, experts en wetenschappers van beide taalgemeenschappen en professionals.

Onze verwezenlijkingen

Een opvangtehuis geopend in 2008, ism vzw La Passerelle

De vzw heeft in Watermaal Bosvoorde (Ter Hulpsesteenweg) een huis gekocht, hernieuwd en aangepast volgens de voorschriften. Tien jonge volwassenen, dragers van een matige tot zware verstandelijke handicap, leven er sindsdien. Het huis wordt gerund door de vzw ‘La Passerelle’, beheerder van verscheidene opvangcentra die een familiale omgeving beoogt.

 

De kost van dit project dat uitsluitend werd gedragen door privé sponsoren en CAP48 bedroeg iets meer dan 1.250.000€. De werkingskosten worden thans gedekt door de GGC.

Een dagcentrum geopend in december 2012

Een opvangtehuis geopend in maart 2013

Er werden twee nieuwe gebouwen gezet in de wijk van de Jacht in Etterbeek.

 

Het eerste, midden in het pand, is als dagcentrum voor 20 personen bestemd.

 

Het tweede, dat in de Veldlaan is gelegen, is in 4 appartementen verdeeld die elk 4 à 6 personen kunnen opvangen en aldus een gemoedelijke sfeer waarborgen.

 

Dit tweetalig project werd in samenwerking met de GGC geleid die de bouw en de uitrusting ten bedrage van 2.000.000€ hebben gefinancierd op een totaal van 3.550.000€. De bijdrage van Sterrenbeelden bedroeg 1.550.000€. Sedert de opening van de centra worden de werkingskosten door de GGC gedragen (1.700.000€/jaar).

 

Le Potelier en zijn nieuw dagcentrum “Villa Pilifs”

De opening vond plaats in maart 2015.

 

De “Villa Pilifs” zal 20 personen opvangen waaronder personen met een grote afhankelijkheidsgraad die een intensieve omkadering vereisen, inclusief personen met een lichte, matige of ernstige verstandelijk handicap en oudere personen.

 

10 nieuwe plaatsen werden eveneens aangemaakt in het dagcentrum.

FARRA Brussel Hoofdstad en zijn nieuw dagverblijf

Een nieuw dagverblijf met 32 plaatsen werd opgetrokken op een perceel ter beschikking gesteld door de gemeente Oudergem in de Krijgskundestraat.

De werken werden voltooid en de opening vond plaats in oktober 2016.

 

Farra ontving steun van de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) voor een bedrag van 1.556.000 € voor een totale kost van 2.772.000 €. 1.216.000 € werden ten laste genomen door de vzw Farra, waarvan vzw Sterrenbeelden ook een belangrijke inbreng had.

Artos en zijn nieuwe dagverblijf

VZW Timber richtte de vzw Artos op welke een bakkerij en een fruitperserij atelier aan het bouwen is om alzo activiteiten aan 25 personen te kunnen aanbieden.

De vzw Artos beschikt d.m.v. erfpacht over een pand gelegen op de site van Manoir d’Anjou te Sint-Pieters-Woluwe

 

 

De opening vond plaats op 17 september jl. Naast een belangrijke financiële bijdrage in liquiditeiten, heeft Sterrenbeelden eveneens steun kunnen loskrijgen van meerdere stichtingen. 

Onze projecten in uitvoering

Een nieuw pand op de site van La Maisonnée te Itter

We werken eveneens aan een nieuw pand in het kader van de residentiële dienstverlening van La Maisonnée te Itter. Het objectief van dit project is het optrekken van een pand voor 10 personen op de site van La Maisonnée.  Het pand is bestemd voor de meest fragiele personen. (Dubbele diagnose). 

 

We antwoordden op de projectaanvraag van de AViQ en kregen het bericht dat ons project weerhouden werd door de Waals Gewest. Dit is schitterend nieuws, daar dit een absolute voorwaarde was om subsidies te bekomen voor de werkingskosten van het centrum.

 

 

Nadat we de stedenbouwkundige vergunning ontvingen, werd het lastenboek goedgekeurd door de AViQ. De offerteaanvragen werden geanalyseerd en een aannemer werd gecontracteerd. De werken vatten aan in december.

Luchtfoto via drone van de toekomstige locatie van het nieuwe tehuis.

In grijze kleur, de huidige gebouwen: het dagcentrum links, rechts het verblijfscentrum.

Kinderopvang met Les Piloux

Ons 8ste  project is in samenwerking met de vzw ‘Les Piloux’. 

Het betreft een kinderopvang met een capaciteit van een 20-tal kinderen, waarvan de helft met een handicap. Deze diversiteit is een verrijking en zal vermijden dat ouders van gehandicapte kinderen in het isolement geduwd worden. Dit project wordt ondersteund door het ‘office de la naissance et de l'enfance’ , Cap48, de stichting ROGER DE SPOELBERCH en de Franse Gemeenschapscommissie. Deze laatste financiert 75% van de investeringskosten van deze kinderopvang.

Dit project  is reeds ver gevorderd, daar de vraag tot stedenbouwkundige vergunning reeds ontvangen werd. Het lastenboek werd inmiddels goedgekeurd door de administratie We verkregen het akkoord om via onderhandelde procedure onze aannemers te selecteren. We ontvingen in dit kader de offertes en zijn deze nu aan het analyseren.

 

 

Onze financiële bijdrage – 200.000 EUR - alsook onze expertise in het beheer van zulke projecten zullen het mogelijk maken om dit project zo snel mogelijk te verwezenlijken in de meest optimale omstandigheden. De aanvang van de werken is gepland in januari 2020 met voorlopige oplevering in de lente 2021.

3d tekeningen van de toekomstige kinderopvang.

 

CREB

Het CREB (Centre de Rééducation de l'Enfance à Bruxelles) is een leefruimte voor kinderen met een ernstige verstandelijke handicap en daarmee samenhangende handicaps.

 

 

Het centrum, gelegen in Woluwe, biedt plaats aan 55 kinderen en jonge adolescenten, van wie 27 in een woonzorgcentrum. De wachtlijst is gemiddeld vier tot vijf jaar. Kinderen uit het noordwesten van Brussel brengen momenteel vier tot vijf uur per dag door op transport. Dit is onaanvaardbaar.

 

 

Het huidige pand, dat zonder enige subsidie is gebouwd, is ongezond, met asbest gevuld en veel te klein geworden. De administratie legt een uitbreiding (volgens de huidige normen) en een volledige renovatie op. Als we dat niet doen, zullen we moeten sluiten.

 

 

-      9de pand CREB Anderlecht

 

Daarom is het project van de vzw CREB om een tweede centrum op te richten in Anderlecht, ten noordwesten van Brussel, met 30 plaatsen. Negen maanden geleden kregen we het akkoord van Citydev, een Brusselse overheidsinstantie, voor een prachtig terrein in Anderlecht, met een zeer laag erfpachtrecht. Deze locatie zal de transporttijd voor kinderen met de helft verminderen.

 

De bouwvergunning werd verleend. Het lastenboek werd goedgekeurd. De offertes werden ontvangen en de analyse inzake aanbestdingscriteria is aan de gang en zou tegen eind september voltooid moeten zijn.

 

Op de foto hieronder ziet u het model van het toekomstige huis.  

Schaalmodel van het toekomstige pand

Het totale kostenplaatje bedraagt 3,2mio/€. Dit project zal gefinancierd worden door het Brussels Gewest via een bijzonder budget van 2,1mio/€.

 

Met Cap 48 en de Rotary ’s organiseren we een solidariteitsgolf rond dit project waarbij we Het Lokumo Fonds (beheerd door de Koning Boudewijnstichting), de Nationale Loterij, de Rotary ’s van Brussel alsook de Stichting M.M. Delacroix verenigen. Met de ingezamelde middelen zal het  mogelijk zijn dit mooie project te realiseren, mede ook dankzij de steun van het Brussels Gewest natuurlijk.  We onderstrepen ook de uitzonderlijke ondersteuning van CAP 48 welke het mogelijk maakt dit project te realiseren.

 

-      10e en 11e huis in Woluwe: uitbreiding en volledige reconstructie van het dagcentrum en het opvangcentrum (dit is het 2e project van de Creb) op straffe van sluiting.

 

 

Wij zullen dit project in 2019-2020 ondersteunen. Het is een kwestie van het herbouwen van een begane grond met een extra verdieping. De ruimte neemt toe met +/- 1.000 m² en zal het mogelijk maken de sanitaire voorzieningen en slaapkamers aan te passen aan de huidige normen. Het werk zal gefaseerd in de tijd worden ingevoerd omdat het onmogelijk is om de centra te sluiten.

 

Het ontwerp is voorgelegd aan de administratie en het project zal na de nieuwe Brusselse regeringsvorming aangevangen worden. We hebben zeer bemoedigende contacten met de meeste van de belangrijkste pleitbezorgers van Creb Anderlecht.

 

 

Schaalmodel van het toekomstig pand

 

Hoe kunt u vzw Sterrenbeelden helpen ?

De vzw Sterrenbeelden houdt haar werkingskosten zo laag mogelijk (5%) en besteedt bijna al het ingezamelde geld rechtstreeks aan onze projecten.

 

Voor België creëerde de VZW Sterrenbeelden binnen de Koning Boudewijnstichting het Fonds van de Vrienden van Sterrenbeelden om ervoor te zorgen dat alle giften (van 40€ of meer) die naar dit fonds gaan fiscaal aftrekbaar zijn. Het volstaat om uw schenking te storten op de rekening van de Koning Boudewijnstichting IBAN BE10 0000 0000 0404 met als vermelding 012/0480/00083.

 

Bedrijven en/of zelfstandigen die ons willen helpen kunnen gebruikmaken van de bovenstaande mogelijkheden. Zij kunnen tevens een advertentie plaatsen in het programma van onze jaarlijkse toneelavond, die onder de hoge bescherming staat van H. M. Koningin Paola.

 

Om een fiscaal aftrekbare gift (inkomstenbelasting vanaf 40 EUR of ISF) te schenken:

 

Adresseer uw cheque aan de Fondation ANBER B.P. 90107, 59587 Bondues Cedex, France.

 

Het is onontbeerlijk om deze informatie ook per e-mail te bevestigen aan de Fondation ANBER: fondation.anber@gmail.com met vermelding van uw naam, het bedrag van de cheque, uw postadres voor de verzending van het fiscaal attest en uw expliciete vraag om uw gift aan te wenden voor de VZW Sterrenbeelden.

 

 

Wij danken u bij voorbaat van harte voor uw ondersteuning.