NEWS

Onze jaarlijkse theatervoorstelling zal plaatsvinden op 17 april 2018 !

Belangrijke avond te Théâtre des Galeries op dinsdag 17 april waar vzw Sterrenbeelden haar 16de theatervoorstelling organiseert ten bate van kinderen met polyhandicap. (Nieuw pand te Anderlecht)

 

Deze vindt plaats onder de deskundige begeleiding van Hare Majesteit de Koningin Paola, en dit reeds voor de 10de maal.

De vrouwen zweren dat ze zullen breken met hun respectievelijke (voor beide vrouwen wel dezelfde) aanbidders, als die kunnen bewijzen dat hun mannen vreemd gaan. In geen enkel stuk van Feydeau is er zulke waterval van verhoudingen. Het is een kettingreactie. Iedereen die binnenkomt heeft wel een minnaar of minnares die de andere kent. In een snel tempo volgt de ene intrige op de andere. Wanneer iedereen terechtkomt in een hotel is de opeenvolging van korte komische scènes met telkens andere antagonisten zo groot, dat het publiek meegezogen wordt in een draaikolk van intriges. Het kluwen wordt zo immens dat men denkt nooit de knoop te kunnen ontwarren en toch komt alles mooi op zijn pootjes terecht. Wiskunde en logica.

 

Er zijn nog enkele plaatsen ter beschikking aan 25,15 en 10 Eur. Wenst u onze projecten te ondersteunen en gelijktijdig ook een leuk moment te beleven, dan kan u ons een mailtje sturen naar info@constellations-asbl.org met daarin een telefoonnummer waarop we u zullen contacteren.

 

Wenst u een fiscaal aftrekbare gift te doen, dan kan u hier alle informatie terugvinden.

Samenvatting van het spektakel "Het kind van de rekening"
Microsoft Word - Constellations Theatre
Document Adobe Acrobat 62.6 KB

Hieronder gedetailleerde info over de projecten die we ondersteunen: Artos, Maisonnée en CREB.

Timber

De werken vingen aan in maart 2017 inzake de grondige renovatie van de kapel die de activiteiten van het nieuwe dagverblijf zal herbergen. De werken evolueren zeer gunstig zoals op de onderstaande foto's vastgesteld kan worden. Het gebouw is inmiddels winddicht!

 

De geplande opening tegen september 2018 blijft dus zeker haalbaar!

 

De vzw Timber leidt sinds 23 jaar een dagcentrum voor 22 personen met een verstandelijke handicap. De activiteiten waarop de instelling zich toelegt is de bosbouw. De vzw bouwt een bakkersatelier / fruitperserij atelier die 25 personen zal kunnen ontvangen.

   

Het dak en de vensters werden inmiddels geplaatst, het pand is nu winddicht!

De toekomistige eetzaal is zeer ruim met veel lichtinval.

La Maisonnée

We werken eveneens aan een nieuw pand in het kader van de residentiële dienstverlening van la Maisonnée te Itter. Het objectief van dit project is het optrekken van een pand voor 10 personen op de site van la Maisonnée.  Het pand is bestemd voor de meest fragiele personen. (Dubbele diagnose - een combinatie van een mentale handicap en mentale ziekte).   

Satellietbeeld via drone van de situering van het nieuwe pand.

In grijze kleur, de huidige gebouwen: het dagcentrum links, rechts het verblijfscentrum.

We beantwoordden met succes aan de aanbesteding die door het AViQ werd gelanceerd want we werden eind 2016 geïnformeerd dat ons project weerhouden werd.

 

Dit is schitterend nieuws, daar dit een absolute voorwaarde was om subsidies te bekomen voor de werkingskosten van het centrum.

 

We ontvingen inmiddels de bouwvergunning. Het lastenboek werd gefinaliseerd en werd ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde overheden. Hierna zullen de offerteaanvragen gepubliceerd worden. 

 

We hopen de werken te kunnen aanvangen tegen juni 2018. Dit wordt het 7de huis van Sterrenbeelden.

CREB

VZW Sterrenbeelden steunt de vzw CREB voor de creatie van 30 dagverblijfplaatsen in een 2de pand te Anderlecht.

 

Het centrum, gelegen te Woluwe, ontvangt 55 kinderen en jongvolwassenen waarvan 27 in permanent verblijf.  De wachtlijst bedraagt gemiddeld 4 à 5 jaar.

 

Vandaag de dag komen de kinderen van het Noordoosten van Brussel, en besteden 4 tot 5 uur per dag aan transport, hetgeen onaanvaardbaar is.

 

Vandaar het project om een tweede centrum te openen in het Noordoosten van Brussel.

 

Dit initiatief zal niet enkel het transport inkorten, zo worden er nog eens bijkomend 30 plaatsen gecreëerd in dagverblijf en verblijfscentrum. 

 

Onze eerste prioriteit was een geschikte locatie te vinden. We verkregen een princiepsakkoord van Citydev voor de terbeschikkingstelling van een terrein te Anderlecht welke voldoet aan onze verwachtingen.  Hierdoor zal de transportduur gehalveerd worden.

 

Deze locatie zal per erfpacht ter beschikking gesteld worden aan een uitzonderlijk laag canon van 25.000 EUR per jaar.

 

We ontvingen het akkoord van de Ministerraad en de administratie omtrent het project. We hebben de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning ingediend nadat we alle benodigde akkoorden hebben bekomen. We verkregen eveneens de goedkeuring om een versnelde procedure te kunnen volgen!

 

Er bevond zich eveneens een kavel van de NMBS op het terrein. Dankzij de goede onderhandelingen van Citydev behoort deze nu ook tot ons terrein. 

Het totale kostenplaatje bedraagt 3,2mio/€. Dit project zal gefinancierd worden door het Brussels Gewest via een bijzonder budget van 2,1io/€.

 

Met Cap 48 en de Rotary ’s organiseren we een solidariteitsgolf rond dit project waarbij we Het Lokumo Fonds (beheerd door de Koning Boudewijnstichting), de Rotary ’s van Brussel alsook de Stichting M.M. Delacroix verenigen. We onderstrepen ook de uitzonderlijke ondersteuning van CAP 48 welke het mogelijk maakt dit project te realiseren. VZW Sterrenbeelden heeft zich ertoe verbonden een bijdrage aan te brengen hoger dan normaal gesproken. Dit wordt ons 8ste huis.

 

Vzw Sterrenbeelden speelt een belangrijke begeleidingsrol in het geheel van interventiedomeinen van het project. 

 

Het toekomstige huis van CREB 2

De toekomstige locatie van CREB2

De plannen van het gelijkvloers

Projecten 2018-2019

We hebben ondertussen ook ons selectieproces voltooid inzake projecten welke we vanaf de zomer 2018 zullen ondersteunen.  Uiteraard verlenen we onze steun verder aan de bovenstaande projecten welke nog lopende zullen zijn!

Farra - Oudergem

 

Dit project is voltooid.  De inauguratie van de lokalen vond plaats midden oktober.  Op de foto's kan u vaststellen het pand volledig afgewerkt is. Zo worden er 32 plaatsten gecreëerd in het dagverblijf.

We overhandigden een cheque ter waarde van 200.000€ aan de vzw gedurende onze theateravond.  Hierdoor kan het pand volledig afgewerkt worden zonder het aangaan van een hypothecaire lening.

Het nieuwe pand is ontworpen om 32 personen in dagverblijf op te vangen in een aangepaste, moderne en veilige omgeving.

Villa Pilifs

Het project van vzw Le Potelier werd voltooid, de werken vingen aan in mei 2013 en werden beëindigd eind november 2014.

 

Zo worden er 30 nieuwe plaatsen gecreëerd in Brussel!


Hieronder vindt u een uittreksel van een bericht dat we ontvingen van de medewerkers van Villa Pilifs (tot heden genaamd Le Potelier):


De vzw Villa Pilifs opende haar deuren op 2 maar 2015.  Ze verwelkomde haar nieuwe bewoners die hun studio inrichtten en de gemeenschappelijke ruimten decoreerden.  Ze zijn allen mentaal gehandicapt, gaande van licht tot zeer zwaar en zorgbehoevend op verschillende domeinen en graden. Maar allen dragen ze een blik vol hoop en een grote glimlach, tevreden om hier te zijn!


Meer dan een verblijfplaats, is de Villa Pilifs een warme en gastvrije omgeving, aangepast om mee te evolueren met haar bewoners.  Dit door de realisatie van kleine leefeenheden, een soort flat, met een capaciteit voor 4 à 5 personen.


Maar Villa Pilifs is ook een dagverblijf met 10 plaatsen, waarvan de eerste 5 zullen opengesteld worden in juni en de volgende vanaf september.


Het Dagcentrum Artemia en verblijfscentrum Orfea zijn reeds meer dan 2 jaar open te Etterbeek!

Voor informatie betreffende de centra Artemia (dagcentrum) en Orfea (opvangcentrum), gelieve contact op te nemen met mevrouw Valerie Thomas - directeur van de Centra valerie.thomas@constellations-asbl.org

Bouwgeschiedenis

Hier zijn enkele foto's van het werk:

 

U vindt eveneens alle foto's op onze Facebook pagina

 

Les Bolets, in samenwerking met vzw La Passerelle.

De vzw heeft in Watermaal Bosvoorde (Ter Hulpsesteenweg) een huis gekocht, hernieuwd en aangepast volgens de voorschriften. Tien jonge volwassenen, dragers van een matige tot zware verstandelijke handicap, leven er sindsdien. Het huis wordt gerund door de vzw ‘La Passerelle’, beheerder van verscheidene opvangcentra die een familiale omgeving beoogt.

 

De kost van dit project dat uitsluitend werd gedragen door privé sponsoren en CAP48 bedroeg iets meer dan 1.250.000€. De werkingskosten worden thans gedekt door de GGC.

WAAROM OUDERS HET INITIATIEF NEMEN

De jonge gehandicapten dienen het onderwijssysteem te verlaten

op hun 21.  Ze zoeken een woon- of opvangplaats, dagcentra of

tehuizen om er een aangepast leven te leiden. De vraag is groot,

het aanbod te klein.

   

Alle tehuizen en dagcentra zitten vol. Daarom is er nood aan een

initiatief, zodat de mindervaliden niet aan hun lot worden overgelaten.

Het is belangrijk dat we voor deze mensen en hun familie een

permanente oplossing kunnen bieden, zodat ook zij een perspectief

op een toekomst hebben.

   

De vzw Sterrenbeelden werd opgericht in 2001 door ouders die

vastbesloten waren om opvangstructuren op te richten voor

de jonge en nu ook minder jonge mentaal gehandicapten.