NEWS

Sterrenbeelden vzw wenst u een gelukkig 2019

Koninklijk bezoek in la Maisonnée

Wat een emotioneel beladen dag gisteren toen in la Maisonnée wanneer we haar Hare Majesteit de Koningin Mathilde en Mevrouw Macron mochten ontvangen! De geplande duur bedroeg 1 uur maar onze bezoeksters bleven 1u30.

 
De oprechte vreugde en plezier van de mentaal gehandicapten was een ware zaligmakende belevenis.
Verschillenden onder hen gaven spontaan een kus aan Mevrouw Macron en Hare Majesteit de Koningin Mathilde, welke met veel plezier teruggegeven werd.

 

Dit bezoek was de perfecte gelegenheid voor la Maisonnée om haar missie en waarden toe te lichten. Zoals u op de foto’s kan zien, was het ook voor Sterrebeelden een mooie opportuniteit om uit te leggen hoe we er in geslaagd zijn om 200 plaatsen te creëren in 6 reeds geopende centra en 3 in opbouw.

Daarnaast konden we ook praten uitleg verschaffen over de dubbele diagnose (combinatie van mentale handicap en mentale ziekte), een problematiek die 1/3 van de mentaal gehandicapten treft.

 

 

Onze bezoekers hebben la Maisonnée verlaten met de versterkende gedachte van een hechtere samenwerking tussen Frankrijk en België.

Sterrenbeelden opende reeds 5 centra welke naadloos functioneren en allen gesubsidieerd zijn! Het 6de pand opende in september jl. te Brussel

En als kers op de taart bekwamen we zonet de stedenbouwkundige vergunning voor het pand van CREB alsook voor de creche van Les Piloux, en dit in een recordtijd!

We bevinden ons nu in een nieuwe situatie, namelijk 3 projecten die gelijktijdig lopen: La Maisonnée te Itter met haar nieuw pand voor patiënten met ‘dubbele diagnose’, Creb met haar nieuw pand voor personen met polyhandicap te Anderlecht, en tenslotte les Piloux met een nieuw kinderdagverblijf te Neder-Over-Heembeek.  Het is de eerste maal in het bestaan van onze vzw dat we zoveel projecten tegelijk ondersteunen!

 

Nu onze drie projecten elk hun stedenbouwkundige vergunning hebben ontvangen, gaan we nu verder met de invulling van de administratieve formaliteiten. Het betreft de opmaak van de lastenboeken welke vaak meer dan 1000 pagina’s zijn, maar natuurlijk onontbeerlijk zijn voor de bouw van de panden. Deze lastenboeken dienen vervolgens ook door de bevoegde administraties goedgekeurd te worden, hetgeen ook al snel een drietal maanden kan duren. Vervolgens dienen we de offerteaanvragen te publiceren.

 

Allemaal essentiële stappen in het projectverloop maar weinig boeiend voor onze bezoekers van de website.  We zullen dus tijdelijk onze frequentie naar een 2- of 3-maandelijkse update herleiden i.p.v. een maandelijkse communicatie.  Eenmaal de administratieve molen voltooid, zullen we dan 3 panden in bouw hebben, waarvan we u dan weer regelmatig op de hoogte zullen stellen met de mooie foto’s van de evolutie van de bouwwerken.

 

En terwijl zullen we verdergaan met het selecteren van nieuwe projecten, één per jaar is onze doelstelling!

Hieronder vindt u een video welke geprojecteerd werd gedurende de theateravond van de 6 tehuizen – en haar bewoners -  die Sterrenbeelden oprichtte, alleen of in samenwerking met andere verenigingen.

Hieronder gedetailleerde info over de projecten die we ondersteunen: Artos, dat zonet de deuren opende,  la Maisonnée, CREB en vzw Les Piloux!

Artos

De vzw Timber leidt sinds 23 jaar een dagcentrum voor 22 personen met een verstandelijke handicap. De vzw heeft een nieuwe vzw opgericht, genaamd Artos. De activiteiten waarop deze niewe instelling zich toelegt is de bosbouw. De vzw opent een bakkersatelier / fruitperserij atelier die 25 personen zal kunnen ontvangen.

 

De werken vingen aan in maart 2017 inzake de grondige renovatie van de kapel die de activiteiten van het nieuwe dagverblijf herbergt. De werken werden voltooid zoals op de onderstaande foto's vastgesteld kan worden.  

 

De  opening vond plaats op 17 september 2018 jl. zoals voorzien!

Dit is ons 6de huis!

 

La Maisonnée

We werken eveneens aan een nieuw pand in het kader van de residentiële dienstverlening van la Maisonnée te Itter. Het objectief van dit project is het optrekken van een pand voor 10 personen op de site van la Maisonnée.  Het pand is bestemd voor de meest fragiele personen. (Dubbele diagnose - een combinatie van een mentale handicap en mentale ziekte).   

Satellietbeeld via drone van de situering van het nieuwe pand.

In grijze kleur, de huidige gebouwen: het dagcentrum links, rechts het verblijfscentrum.

We beantwoordden met succes aan de aanbesteding die door het AViQ werd gelanceerd want we werden eind 2016 geïnformeerd dat ons project weerhouden werd.

 

Dit is schitterend nieuws, daar dit een absolute voorwaarde was om subsidies te bekomen voor de werkingskosten van het centrum.

 

We ontvingen vervolgens de stedenbouwkundige vergunning. Het lastenboek werd vervolledigd en ter goedkeuring voorgelegd aan het AViQ voor het einde van december. Eenmaal goedgekeurd kunnen we overgaan tot de offerteaanvragen, we mikken op begin 2020 als aanvangsdatum van de werken.

 

Dit wordt het 7de huis van Sterrenbeelden.

CREB

VZW Sterrenbeelden steunt de vzw CREB voor de creatie van 30 dagverblijfplaatsen in een 2de pand te Anderlecht.

 

Het centrum, gelegen te Woluwe, ontvangt 55 kinderen en jongvolwassenen waarvan 27 in permanent verblijf.  De wachtlijst bedraagt gemiddeld 4 à 5 jaar.

 

Vandaag de dag komen de kinderen van het Noordoosten van Brussel, en besteden 4 tot 5 uur per dag aan transport, hetgeen onaanvaardbaar is.

 

Vandaar het project om een tweede centrum te openen in het Noordoosten van Brussel.

 

Dit initiatief zal niet enkel het transport inkorten, zo worden er nog eens bijkomend 30 plaatsen gecreëerd in dagverblijf en verblijfscentrum. 

 

Onze eerste prioriteit was een geschikte locatie te vinden. We verkregen een princiepsakkoord van Citydev voor de terbeschikkingstelling van een terrein te Anderlecht welke voldoet aan onze verwachtingen 1 jaar geleden inmiddels.  Hierdoor zal de transportduur gehalveerd worden.

 

Deze locatie zal per erfpacht ter beschikking gesteld worden aan een uitzonderlijk laag canon van 25.000 EUR per jaar.

 

We ontvingen eveneens het princiepsakkoord van de Ministerraad en de administratie omtrent het project. We hebben de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning ingediend nadat we alle benodigde akkoorden hebben bekomen. 

Er bevond zich eveneens een kavel van de NMBS op het terrein. Dankzij de goede onderhandelingen van Citydev behoort deze nu ook tot ons terrein. 

We dienden de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in eind januari’18. De vergadering met het overlegcomité vond plaats in mei. We ontvingen de stedenbouwkundige vergunning in een recordtijd!

De volgende etappes zijn het opstellen van het lastenboek (welke voorgelegd zal worden eind dit jaar aan de administratie van Phare), de goedkeuring ervan, de offerteaanvragen en toewijzing van de opdracht.

Met Cap 48 en de Rotary ’s organiseren we een solidariteitsgolf rond dit project waarbij we Het Lokumo Fonds (beheerd door de Koning Boudewijnstichting), de Rotary ’s van Brussel alsook de Stichting M.M. Delacroix verenigen. Ook de Nationale Loterij heeft ons een belangrijke ondersteuning bezorgd! We onderstrepen ook de uitzonderlijke ondersteuning van CAP 48 welke het mogelijk maakt dit project te realiseren.

 

VZW Sterrenbeelden had er zich ertoe verbonden een bijdrage aan te brengen hoger dan normaal gesproken. Dit wordt ons 8ste huis.

 

Vzw Sterrenbeelden speelt een belangrijke begeleidingsrol in het geheel van interventiedomeinen van het project. 

 

Het toekomstige huis van CREB 2

De toekomstige locatie van CREB2

De plannen van het gelijkvloers

Ons nieuw project: kinderopvang les Piloux!

Ons 9de huis in samenwerking met de vzw ‘Les Piloux’  betreft een kinderopvang met een capaciteit van een 20-tal kinderen, waarvan de helft met een handicap.

 

Deze diversiteit is een verrijking en zal vermijden dat ouders van gehandicapte kinderen in het isolement geduwd worden.  Dit project wordt ondersteund door het ‘office de la naissance et de l'enfance’ en de Franse Gemeenschapscommissie.  Deze laatste financiert 75% van de investeringskosten van deze kinderopvang.

 

We werken reeds enkele maanden aan dit project en is reeds goed gevorderd, daar de  stedenbouwkundige vergunning reeds werd ontvangen!

 

Onze financiële bijdrage alsook onze expertise in het beheer van zulke projecten zullen het mogelijk maken om dit project zo snel mogelijk te verwezenlijken in de meest optimale omstandigheden.

 

Dit pand sluit bij aan bij onze andere realisaties waar onze hoofdbezorgdheid lag bij de jongvolwassenen alwaar er een schrijnend gebrek is aan opvangplaatsen.  Dit blijft ook onze prioriteit, maar we hebben ons ook ingezet voor de meest fragiele personen, met name zij gediagnosticeerd met 'dubbele diagnose' (mentale handicap en mentale ziekte) alsook kinderen met polyhandicap (mentale en fysieke beperking).  Met dit project steunen we nu ook de ouders van de kleinsten onder ons.

 

Deze crèche zal gelegen zijn te Neder-Over-Heembeek op een perceel dat aan een zeer bescheiden prijs zal verworven worden.

 

Wenst u ons te ondersteunen, dan kan u hier meer informatie vinden.

 

3d tekeningen van de toekomstige crèche

Farra - Oudergem

 

Dit project is voltooid.  De inauguratie van de lokalen vond plaats midden oktober.  Op de foto's kan u vaststellen het pand volledig afgewerkt is. Zo worden er 32 plaatsten gecreëerd in het dagverblijf.

We overhandigden een cheque ter waarde van 200.000€ aan de vzw gedurende onze theateravond.  Hierdoor kan het pand volledig afgewerkt worden zonder het aangaan van een hypothecaire lening.

Het nieuwe pand is ontworpen om 32 personen in dagverblijf op te vangen in een aangepaste, moderne en veilige omgeving.

Villa Pilifs

Het project van vzw Le Potelier werd voltooid, de werken vingen aan in mei 2013 en werden beëindigd eind november 2014.

 

Zo worden er 30 nieuwe plaatsen gecreëerd in Brussel!


Hieronder vindt u een uittreksel van een bericht dat we ontvingen van de medewerkers van Villa Pilifs (tot heden genaamd Le Potelier):


De vzw Villa Pilifs opende haar deuren op 2 maar 2015.  Ze verwelkomde haar nieuwe bewoners die hun studio inrichtten en de gemeenschappelijke ruimten decoreerden.  Ze zijn allen mentaal gehandicapt, gaande van licht tot zeer zwaar en zorgbehoevend op verschillende domeinen en graden. Maar allen dragen ze een blik vol hoop en een grote glimlach, tevreden om hier te zijn!


Meer dan een verblijfplaats, is de Villa Pilifs een warme en gastvrije omgeving, aangepast om mee te evolueren met haar bewoners.  Dit door de realisatie van kleine leefeenheden, een soort flat, met een capaciteit voor 4 à 5 personen.


Maar Villa Pilifs is ook een dagverblijf met 10 plaatsen, waarvan de eerste 5 zullen opengesteld worden in juni en de volgende vanaf september.


Het Dagcentrum Artemia en verblijfscentrum Orfea zijn reeds meer dan 2 jaar open te Etterbeek!

Voor informatie betreffende de centra Artemia (dagcentrum) en Orfea (opvangcentrum), gelieve contact op te nemen met mevrouw Valerie Thomas - directeur van de Centra valerie.thomas@constellations-asbl.org

Bouwgeschiedenis

Hier zijn enkele foto's van het werk:

 

U vindt eveneens alle foto's op onze Facebook pagina

 

Les Bolets, in samenwerking met vzw La Passerelle.

De vzw heeft in Watermaal Bosvoorde (Ter Hulpsesteenweg) een huis gekocht, hernieuwd en aangepast volgens de voorschriften. Tien jonge volwassenen, dragers van een matige tot zware verstandelijke handicap, leven er sindsdien. Het huis wordt gerund door de vzw ‘La Passerelle’, beheerder van verscheidene opvangcentra die een familiale omgeving beoogt.

 

De kost van dit project dat uitsluitend werd gedragen door privé sponsoren en CAP48 bedroeg iets meer dan 1.250.000€. De werkingskosten worden thans gedekt door de GGC.

WAAROM OUDERS HET INITIATIEF NEMEN

De jonge gehandicapten dienen het onderwijssysteem te verlaten

op hun 21.  Ze zoeken een woon- of opvangplaats, dagcentra of

tehuizen om er een aangepast leven te leiden. De vraag is groot,

het aanbod te klein.

   

Alle tehuizen en dagcentra zitten vol. Daarom is er nood aan een

initiatief, zodat de mindervaliden niet aan hun lot worden overgelaten.

Het is belangrijk dat we voor deze mensen en hun familie een

permanente oplossing kunnen bieden, zodat ook zij een perspectief

op een toekomst hebben.

   

De vzw Sterrenbeelden werd opgericht in 2001 door ouders die

vastbesloten waren om opvangstructuren op te richten voor

de jonge en nu ook minder jonge mentaal gehandicapten.